สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR2016”

      Comments Off on สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR2016”

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “SEAAIR2016” เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น ๒ อาคารสวนแก้ว ๒ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม