กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และ MC สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

      Comments Off on กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และ MC สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และ MC ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอารยาสุขวงศ์ เวลา 09.00-12.00 น.