วิธีเซ็ทค่าการใช้งาน Internet แบบไร้สาย

      Comments Off on วิธีเซ็ทค่าการใช้งาน Internet แบบไร้สาย

wifilogo

WIFI เป็นบริการ Internet แบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันให้บริการ WIFI ที่ชื่อ Dusit และ Dusit-Secure ซึ่ง Dusit-Secure จะมีความปลอดภัยที่สูงกว่า Dusit

ทำอย่างไรจึงจะใช้งาน Dusit-Secure

1. ทำการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Notebook ,Mobile Phone หรือ Tablet

คู่มือการตั้งค่า ดังรายการด้านล่างนี้

Windows 7 Download
Windows 8 Download
iOS Download
Android Download

2.หากทำทุกขั้นตอนตามคู่มือ แล้วไม่สามารถ login เข้าใช้งานระบบ Dusit-Secure ได้ และระบบแจ้งว่า password ไม่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ http://chgpwd.dusit.ac.th

พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

1. ในมหาวิทยาลัย

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์

3. ศูนย์การเรียนระนอง 2

4. ศูนย์การเรียนรางน้ำ

5. วิทยาเขตสุพรรณบุรี

6. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

7. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

8. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

9. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

10. บัณฑิตวิทยาลัย

11. หอพักชวนชม