ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง  แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพงศ์พิชาญ สุอังควาทิน เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา กองบริการนักศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา โดยเริ่มขบวนจากสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าน้ำสี่แยกนางพิม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจร่วมชมงานจำนวนมาก