ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

      Comments Off on ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพงศ์พิชาญ สุอังควาทิน เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา กองบริการนักศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา  และได้รับเกียรติจากนายวราวุธ  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและประธานสโมสรสุพรรณ เอฟซี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 โดยเริ่มขบวนจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง สมาคมจีน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยว ร่วมชมงานจำนวนมาก