วัฒนธรรมคลิป Clip Culture

      Comments Off on วัฒนธรรมคลิป Clip Culture

1111111
วัฒนธรรมหมายถึงแบบพฤติกรรมทางสังคม เช่นความคิด ความเชื่อทั้งใหม่และเก่า เช่น ศิลปะ ประเพณีต่างๆหรือภาษา
clip แปลว่า (n.) ครั้ง คราว หรือชิ้นตัดต่อ วัฒนธรรมคลิป (clip culture) จึงหมายถึงการนำข่าวสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว สื่อแสดงออกผ่านบริบทในสังคมนั้นๆ เช่นรูปแบบข่าวกิจกรรม เหตุการณ์ฯลฯ อาจส่งผ่านอีเมล เว็บไซต์ เช่นyoutube ,เฟสบุคส์ ไลฟ์
โดยเริ่มต้นในประมาณปีพ.ศ.2549 ผ่านสื่อออนไลน์วัฒนธรรมคลิปอาจเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล เช่นภาพกิจกรรม ส่วนตัวต่างๆ หรือเป็นเรื่องภายในองค์กรหรือระดับชาติก็ได้ เช่นภาพข่าว ประชาสัมพันธ์สั้นๆ,ภาพการปฏิวัติ,ภาพงานเฉลิมฉลอง,หรือแม้แต่เหตุการณ์ สังหารผู้สื่อข่าวชาวตะวันตกในตะวันออกกลาง
ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพหรือแม้แต่มือถือ ล้วนมีโหมดmovieให้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา ในบางกรณี ”ชิ้นส่วนคลิปวีดีโอที่สาระ”ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แก่สังคมให้ตัดสินวิพากษ์วิจารณ์
เช่น ภาพการกระทำของพระสงฆ์ที่ผิดศีล หรือครูที่ขาดจริยธรรมทางการสอน ข้อดีข้อเสียของวัฒนธรรมคลิป
ชิ้นส่วนสั้นๆของวีดีโอคลิปอาจแสดงได้ถึงงานศิลปะชั้นดี หรือข่าวที่ทรงคุณค่า ขณะเดียวกันก็อาจเป็นที่ระบายออกทางสังคมเช่นคลิปภาพต่างๆที่นักเรียนวัยรุ่นแสดงออกในทางเสื่อมเสีย คาร์ลโอ โอฟแลนด์(Carl l. Hoveland)นักสื่อสารมวลชน ให้ความเห็นว่า เมื่อผู้ส่งสารส่ง”สิ่งเร้า”ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆได้ แท้จริง videoclipก็คือข่าวสาร(massage)ไปยังผู้รับสาร(vecciver)
โดยผ่านสื่อ(channel)นั่นเอง พลังของวิดีโอคลิปนั้น สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ หมายถึงมนุษย์แม้จะแตกต่าง ทางภาษา ประเพณี แต่ก็มีอวัจนะภาษาที่เป็นสากล เช่น หัวเราะ ดีใจ เศร้า ฯลฯ วัฒนธรรมคลิปจึงมีรูปแบบเป็นได้ทั้งส่วนตัวและสากลเช่นการถ่ายภาพเหตุการณ์ตลก หรือภาพข่าวต่างๆที่ทั้งโลกมีส่วนร่วมกัน เช่นวันปีใหม่ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวทางศาสนา หรือข่าวบุคคลสำคัญของโลก แม้จะมีช่วงเวลาแค่10-15นาที
ล้วนมีผลทางความคิด ให้กับสังคมในโลกยุคข่าวสารสารสนเทศยุคดิจิตอล

maxresdefault

ธนะรัตน์ ทับทิมไทย บทความ