จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

      Comments Off on จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1) ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในเขตราชภัฏภาคกลาง ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต