ประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

      Comments Off on ประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเชตสุพรรณบุรี ส่งนักศึกษา เข้าประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1และได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ จากสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี