กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์  ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า และชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้ดำรงค์สืบไป

« of 2 »