ประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ซึ่งประกอบด้วยงานจัดเลี้ยง ฟิตเนสเซ็นเตอร์  งานครัว และงานบริการที่พัก  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ และงบประมาณการเงินของโครงการพิเศษ ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี