กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

      Comments Off on กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีร่วมกับรัฐบาล เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี