ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

      Comments Off on ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีได้เป็นเจ้าภาพจัดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี