โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”

      Comments Off on โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”  โดยมีสาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาภาษาจีน  ในการสาธิตการถักเชือกจีน และแจกขนมวุ้นกะทิ  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและถ่ายภาพร่วมกับบูธสาธิตของมหาวิทยาลัย ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดทะเลบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559

« of 2 »