เยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ

      Comments Off on เยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2559 คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ออกเยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนทัล หัวหิน โรงแรม ไฮแอทรีเจนซี่ หัวหิน โรงแรม หัวหินแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา และโรงแรม ฮิวตัน หัวหิน เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการในการใช้บัณฑิตเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตยิ่งขึ้น