มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สาดน้ำ สาดใจ ปีใหม่ไทยสไตล์สวนดุสิต”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สาดน้ำ สาดใจ ปีใหม่ไทยสไตล์สวนดุสิต”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สาดน้ำ สาดใจ ปีใหม่ไทยสไตล์สวนดุสิต”
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม โดยเวลา14.00 น.นักศึกษาสาธิตการทำน้ำอบ-น้ำปรุง ฉบับชาววัง
เวลา15.00 น.บุคลากรทั้งหมดของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกล่าวให้ศีลให้พร พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์และกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องโถง 1 อาคาร SDU LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี