ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการ การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตุสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ในการมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และการรับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี