กิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์

      Comments Off on กิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการ ร่วมสักการะหลวงปู่ชัยมงคล ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พร้อมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้แด่พระสงฆ์วัดโคกโคเฒ่า จำนวน 9 รูป พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ บริเวณ โถงชั้น 2 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 09.30 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี