มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์  และ Mr.Xing  Guang  Vice-President, Shandong Normal University  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ Shandong Normal University ได้เลือกลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้วย ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี