วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาบรมนาถบพิตร

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาบรมนาถบพิตร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาบรมนาถบพิตร นำโดยตัวแทนวิทยาเขต
นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานดังกล่าว เวลา 06.00-10.00 น.ในวันเสาร์ที่13 ตุลาคม 256

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี