ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 12/2560

      Comments Off on ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 12/2560

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง  โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง, กองบริการนักศึกษา, กองอาคารและสิ่งแวดล้อม  และผู้จัดการโครงการพิเศษเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี