เปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ

      Comments Off on เปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ

คณะกรรมการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเปิดสมาคมศิษ์เก่าสถาบันขงจื่อ โดยมี
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Prof.Dr.Zhao Yanlin อธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นประธานเปิดสมาคมฯ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี