มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
ร่วมงาน “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ประจำปี 2555”


 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย ประจำปี 2555
ณ อุทยานบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานของงาน ซึ่งกิจกรรมจัดในวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์
อาจารย์ และนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมออกร้าน พร้อมทั้งสาธิตการทำขนมไทย

   
    web design/copy writer : Bancha Phumdee
var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "ศูนย์สุพรรณบุรี มสด. ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา"; a2a_config.linkurl = "http://www.suphan.dusit.ac.th/activity_news/29-03-54/290354.html";