ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประชุมสัมนาเผยแพร่นักการเมือง


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 งานกิจการนักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักคณะกรรมการ
เลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  จ.สุพรรณบุรี

 
     
     
     
    web up load : tanarat tubtimthai
var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "ศูนย์สุพรรณบุรี มสด. ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา"; a2a_config.linkurl = "http://www.suphan.dusit.ac.th/activity_news/29-03-54/290354.html";